Zilla Panchayat Uttar Kannada

Government of Karnataka

Office : +91-8382-226560
Fax : +91-8382-226470
Email : ceo_zp_kwr[at]nic[dot]in

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಯೋಜನೆ

National Biogas & Manure Management Programme

Biogas Plants Installed Beneficiary List from 2007-08 to 2013-14

ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್" ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07.08.2007
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲರ್ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು 20.08.2007
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ- 2009 (Kannada)
Karnataka State Bio-fuel Policy-2009 (English)
09.03.2009
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕೈಪಿಡಿ 23.01.2010
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ
Karnataka Renewable Energy Policy 2009-14-reg
09.02.2010
ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ / ಉಳಿತಾಯ ಕುರಿತು 09.03.2010
Demand Side Management - Energy Conservation and efficient use of Non-conventional Energy 03.06.2010
2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 28.09.2010