Zilla Panchayat Uttar Kannada

Government of Karnataka

Office : +91-8382-226560
Fax : +91-8382-226470
Email : ceo_zp_kwr[at]nic[dot]in

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಯೋಜನೆ

National Biogas & Manure Management Programme

Biogas Plants Installed Beneficiary List from 2007-08 to 2013-14

NBMMP Beneficiaries list 2014-2015

NBMMP Beneficiaries list 2015-2016

NBMMP Beneficiaries list 2016-2017

ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್" ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 07.08.2007
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲರ್ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು 20.08.2007
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತಿ- 2009 (Kannada)
Karnataka State Bio-fuel Policy-2009 (English)
09.03.2009
ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕೈಪಿಡಿ 23.01.2010
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ
Karnataka Renewable Energy Policy 2009-14-reg
09.02.2010
ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ / ಉಳಿತಾಯ ಕುರಿತು 09.03.2010
Demand Side Management - Energy Conservation and efficient use of Non-conventional Energy 03.06.2010
2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 28.09.2010